Bir sunucudan başka bir sunucuya bir klasör ve içindeki dosyaları göndermek


Bir sunucudan başka bir sunucuya bir klasör ve içindeki dosyaları göndermek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Öncelikle, göndermek istediğiniz klasörü ve içindeki dosyaları bir arşiv dosyasına dönüştürmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
  tar -czvf [arşiv dosyası].tar.gz [klasör]

  Bu komut, belirttiğiniz klasörü ve içindeki dosyaları bir arşiv dosyasına dönüştürür. Örneğin, tar -czvf dosyalar.tar.gz Documents komutu ile Documents klasörünü ve içindeki dosyaları dosyalar.tar.gz adlı bir arşiv dosyasına dönüştürebilirsiniz.

 2. Dönüştürülen arşiv dosyasını başka bir sunucuya göndermek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
  scp [arşiv dosyası].tar.gz [hedef kullanıcı adı]@[hedef sunucu]:[hedef dizin]
  

  Bu komut, belirttiğiniz arşiv dosyasını belirttiğiniz hedef sunucuya belirttiğiniz kullanıcı ve dizine gönderir. Örneğin, scp dosyalar.tar.gz kullanici@sunucu:/home/kullanici/dosyalar komutu ile dosyalar.tar.gz dosyasını kullanici kullanıcısına ait /home/kullanici/dosyalar dizinine gönderebilirsiniz.

 3. Gönderilen arşiv dosyasını açarak içindeki dosyaları çıkartmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
  tar -xzvf [arşiv dosyası].tar.gz
  

  Bu komut, belirttiğiniz arşiv dosyasını açarak içindeki dosyaları çıkartır. Örneğin, tar -xzvf dosyalar.tar.gz komutu ile dosyalar.tar.gz dosyasını açarak içindeki dosyaları çıkartabilirsiniz.